Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 67 - Bảng nhân 9 - SGK Chân trời sáng tạo


Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Ta thấy hai số liên tiếp hơn kém nhau 9 đơn vị.

Để điền số vào dấu hỏi chấm ta lấy số liền trước cộng thêm 9 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đọc phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là mỗi số dưới đây.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc các phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là số đã cho ở đề bài.

Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 9

Lời giải chi tiết:

Khám phá

Số?

Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó.

Một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, con vượn này có thể nhảy xa ..?.. cm.

Phương pháp giải:

Số cm con vượn có thể nhảy qua = Chiều dài thân con vượn x 70

Lời giải chi tiết:

Ta có vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó.

Vậy một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, con vượn này có thể nhảy xa 630 cm (vì 9 x 70 = 630)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm