Lý thuyết: Giảm một số đi một số lần - SGK chân trời sáng tạo


Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay