Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 9 trang 92 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Let’s chant. 3. Listen and find the odd one out. Cross (X).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

baseball : môn bóng chày

table tennis : môn bóng bàn

throw : ném

go fishing : đi câu cá

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Let’s chant.

(Đọc theo nhịp.)

 

Bài nghe:

What’s your favorite sport?

My favorite sport is baseball.

Hit the ball! Run, run, run!

Don’t go! Catch the ball!

 

What’s your favorite sport?

My favorite sport is table tennis.

Bounce the ball! Run, run, run!

Don’t go! Bounce the ball!

Dịch:

Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng chày.

Đánh bóng! Chạy, chạy, chạy!

Đừng đi! Hãy bắt bóng!

 

Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng bàn.

Nảy bóng! Chạy, chạy, chạy!

Đừng đi! Hãy nảy bóng lên!

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Listen and find the odd one out. Cross (X). 

(Nghe và tìm từ khác với những từ còn lại. Đánh dấu (X).)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.