Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 10 trang 102 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Listen and circle. Match.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


ruler : thước kẻ

bottle : chai, lọ

poster : áp phích

painting : tranh màu nước 

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Bài nghe:

Lucy: I like making posters.

Tim: Me, too. Let’s go to the art room.

Lucy: What is he doing?

Tim: He is painting.

Lucy: There is a ruler in the bottle. May I borrow it?

Tommy: Here you are. Your poster is very nice.

Lucy: Thank you. Your painting is nice, too.

Tạm dịch: 

Lucy: Tôi rất thích làm áp phích.

Tim: Tôi cũng vậy. Hãy đi đến phòng mĩ thuật nào.

Lucy: Cậu ấy đang làm gì vậy?

Tim: Cậu ấy đang vẽ tranh bằng cọ.

Lucy: Có cây thước ở trong cái lọ. Mình có thể mượn nó được không?

Tommy: Của bạn đây. Tấm áp phích của bạn rất đẹp.

Lucy: Cám ơn bạn. Tranh màu nước của bạn cũng đẹp nữa.

Bài 3

3. Listen and circle. Match. 

(Nghe và khoanh tròn. Nối.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. /l/:  bottle - book

b. /p/: poster alphabet

c. /l/: draw - ruler

d. /p/: rubber - painting

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.