Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 Unit 13 trang 124 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Ask and answer.4. Listen and match. 5. Read and write. 6. Act out. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


drive a bus: lái xe buýt

drive a car: lái ô tô

ride a bike: đi xe đạp

ride a motorbike: đi xe mô tô, đi xe máy 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)


 

Bài nghe:

Can you drive a car? (Anh có thể lái xe ô tô được không?)

No, I can’t. I can ride a motorbike. Can you ride a bike? (Không, tôi không thể. Tôi có thể đi xe máy. Em có thể đi xe đạp không?)

Yes, I can. (Vâng, em có thể.)

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

- Can you ___? (Bạn có thể ___không?)

  Yes, I can. (Vâng, tôi có thể.)

  No, I can’t. (Không, tôi không thể.)

Lời giải chi tiết:

a. Can you ride a bike? (Bạn có thể đi xe đạp không?)

    Yes, I can.  (Vâng, tôi có thể.)

b.Can you drive a car? (Bạn có thể lái ô tô không?)

    No, I can’t. (Không, tôi không thể.)

c. Can you ride a motorbike? (Bạn có thể đi xe máy không?)

    No, I can’t. (Không, tôi không thể.)

d. Can you drive a bus? (Bạn có thể lái xe buýt không?)

    Yes, I can. (Vâng, tôi có thể.)

Bài 4

4. Listen and match. 

(Nghe và nối.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. Can you ride a bike? (Bạn có thể đi xe đạp không?)

    Yes, I can. (Có, tôi có thể.)

b. Can you drive a bus? (Bạn có thể lái xe buýt không?)

     No, I can’t. I can drive a car. (Tôi không thể. Tôi có thể lái xe ô tô.)

c. Can you drive a car? (Bạn có thể lái xe ô tô không?)

    No, I can’t. I can ride a motorbike. (Tôi không thể. Tôi có thể lái xe máy.)

d. Can you drive a bus? (Bạn có thể lái xe buýt không?)

    Yes, I can. (Có, tôi có thể.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Read and write.

(Đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

Tommy: I go to school by bike. Can you ride a bike? (Tôi đi đến trường bằng xe đạp. Bạn có thể đi xe đạp không?)

Lucy: Yes, I can. (Mình có.) 


Man: I see a motorbike. Can you ride a motorbike? (Tôi nhìn thấy một chiếc xe máy. Bạn có thể đi xe máy không?)

Woman: No, I can’t. I can drive a car. (Không, tôi không thể. Tôi có thể lái ô tô.)

Bài 6

6. Act out. Ask and answer.

(Hành động. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Một bạn sẽ cầm hình có bất kì phương tiện đi lại nào và hỏi, một bạn cầm hình có dấu (√) hoặc (X) để quyết định trả lời Yes hoặc No.

Lời giải chi tiết:

- A: Can you drive a car? (Bạn có thể lái ô tô không?) (√)

  B: Yes, I can. (Vâng, tôi có thể.)

A: Can you drive a bus? (Bạn có thể lái xe buýt không?) (X)

  B: No, I can’t. (Không, tôi không thể.)

A: Can you ride a bike? (Bạn có thể đi xe đạp không?) (√)

  B: Yes, I can. (Vâng, tôi có thể.)

A: Can you ride a motorbike? (Bạn có thể đi xe máy không?) (√)

  B: Yes, I can. (Vâng, tôi có thể.) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.