Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 Unit 7 trang 70 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Ask and answer.4. Listen and tick (√) or cross (X). 5. Write, read and draw :) or :( . 6. Let’s play: Spinner game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

meatballs: thịt viên (số nhiều)

beans: đậu (số nhiều)

egg: trứng

pie: bánh nướng

chips: khoai tây chiên

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Would you like some chips? 

(Bạn có muốn một ít khoai tây chiên không?)

No, thanks.

(Mình không, cám ơn.)

 

Would you like some pie?

(Bạn có muốn một ít bánh nướng không?) 

Yes, please.

(Vâng, cho mình xin.)

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

Dùng để hỏi về mong muốn của người khác, hay đưa ra một lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự.

Would you like some ___? (Bạn có muốn một ít ___không?)

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

No, thanks. (Không, cám ơn.) 

Lời giải chi tiết:

a. Would you like some eggs?

            (Bạn có muốn một ít trứng không?)

    No, thanks. 

            (Không, cám ơn.)

b. Would you like some beans? 
 
            (Bạn có muốn một ít đậu không?)

     Yes, please. 

             (Vâng, làm ơn.)

c. Would you like some meatballs?

           (Bạn có muốn một ít thịt viên không?)

    No, thanks. 

            (Không, cám ơn.)

d. Would you like some chips?  

            (Bạn có muốn một ít khoai tây chiên không?)

     Yes, please. 

             (Vâng, làm ơn.)

Bài 4

4. Listen and tick (√) or cross (X).

(Nghe và đánh dấu (√) hoặc (X).)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Write, read and draw  or .

(Viết, đọc và vẽ  hoặc .)

Lời giải chi tiết:

a. Would you like some bread?  

   (Bạn có muốn một ít bánh mì?)

    Yes, please. 

    (Vâng, làm ơn. )

b. Would you like some pie

   (Bạn có muốn một ít bánh nướng?)

     No, thanks. 

    (Không, cám ơn. )

c. Would you like some meatballs

   (Bạn có muốn một ít thịt viên?)

     No, thanks. 

    (Không, cám ơn. )

d. Would you like some fish?

   (Bạn có muốn một ít cá?) 

    Yes, please. 

    (Vâng, làm ơn. )

Bài 6

6. Let’s play: Spinner game.

(Hãy chơi: Trò chơi Con quay.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Làm một vòng quay với các ô trong vòng quay là hình về đồ ăn. Các bạn sẽ lần lượt quay, khi kim quay chỉ vào ô nào, một bạn hỏi và một bạn trả lời.

Ví dụ: khi kim quay chỉ vào ô có hình trứng gà.

A: Would you like some eggs? (Bạn có muốn một ít trứng không?)

B: Yes, please. (Vâng, làm ơn.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.