Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 Unit 3 trang 32 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Let’s say.4. Write the words.5. Listen and number.6. Draw and share.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

eye: mắt (số ít)

 

head: cái đầu

ear: tai (số ít)

hand: bàn tay (số ít)

foot: bàn chân (số ít)

feet: bàn chân (số nhiều) 

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

I have got two eyes. (Tôi có 2 con mắt.)

He has got one eye. (Anh ấy có 1 con mắt.)

She has got three eyes. (Cô ấy có 3 con mắt.)

Bài 3

3. Let’s say.

(Hãy nói.)

Phương pháp giải:

He has got ___.                                   (Anh ấy có ___.)

She has got ___.                                  (Cô ấy có ___.)

 

Lời giải chi tiết:

a. He has got four hands and one eye. (Anh ấy có 4 bàn tay và 1 mắt.)

b. He has got four ears and three feet. (Anh ấy có 4 tai và 3 chân)

c. She has got three eyes and two ears. (Cô ấy có 3 mắt và 2 tai.)

d. She has got two heads and one foot. (Cô ấy có 2 cái đầu và 1 bàn chân.)

Bài 4

4. Write the words.

(Viết các từ.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. eye (mắt)

b. ear (tai)

c. head (cái đầu)

d. hand (bàn tay)

e. feet (bàn chân (số nhiều)) 

Bài 5

5. Listen and number. 

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 6

6. Draw and share.

(Vẽ và chia sẻ.)

Phương pháp giải:

*Vẽ

*Chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

This is my pink monster. She has got one head, three eyes and two ears. She has two hands and four feet.

(Đây là con quái vật màu hồng của tôi. Cô ấy có 1 cái đầu, 3 mắt và 2 tai. Cô ấy có 2 bàn tay và 4 bàn chân.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.