Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 Unit 11 trang 108 Phonics Smart


1. Listen and read. 2. Read and match.3. Let’s say.4. Listen and tick (√). 5. Complete the sentences.6. Give and follow the orders.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

Bài nghe:

Teacher: Don’t talk, please!

Teacher: Look at Lesson 1, please!

Teacher: Tim! Stand up! Answer my question, please!

Teacher: Thank you. Sit down, please!

Dịch:

Cô giáo: Xin đừng nói chuyện!

Cô giáo: Xin hãy nhìn vào bài 1!

Cô giáo: Tim! Đứng lên! Xin mời em hãy trả lời câu hỏi của cô!

Cô giáo: Cám ơn em, xin mời em ngồi xuống!

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Read and match.

(Đọc và nối.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. Don’t talk, please!

    (Xin đừng nói chuyện!)

b. Look at the board, please!

    (Xin nhìn lên bảng!)

c. Stand up, please!

    (Xin mời đứng lên!)

d. Sit down, please!

    (Xin mời ngồi xuống!)

 

Bài 3

3. Let’s say.

(Hãy nói.)

___ , please!

Don’t ___, please!

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. Look at, please!

    (Xin hãy nhìn vào!)

b. Don’t talk, please! (X)

    (Xin đừng nói chuyện!)

c. Stand up, please!

    (Xin mời đứng lên!)

d. Don’t sit down, please! (X)

    (Xin đừng ngồi xuống!)

e. Answer my question, please!

    (Xin trả lời câu hỏi của tôi!)

f. Don’t run, please! (X)

    (Xin đừng chạy!)

 

Bài 4

4. Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu (√).)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 5

5. Complete the sentences.

(Hoàn thành các câu.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. Look at the board, please!

    (Xin nhìn lên bảng!)

b. Don’t write, please! (X)

    (Xin đừng viết nữa!)

c. Answer my question, please!

    (Xin trả lời câu hỏi của tôi!)

d. Don’t talk, please! (X)

    (Xin đừng nói chuyện!)

 

Bài 6

6. Give and follow the orders.

(Đưa ra và làm theo thứ tự.)

 

Phương pháp giải:

Look at Lesson 3, please!

(Xin hãy nhìn vào bài 3!)

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.