Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 12 trang 120 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Listen and circle. Say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

ear : tai

hear : nghe

tiger : con hổ

lion : con sư tử

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tommy: Look! It’s a lion.

Ha Linh: It’s scary.

Ha Linh: They’re tigers.

Tommy: They’re scary, too.

Ha Linh: Shh! I hear birds singing.

Tommy: Look! They’re on the tree.

Ha Linh: The tigers and lions are quiet now.

Tommy: They’re listening to the birds.

 

Dịch:

Tommy: Hãy nhìn kìa! Nó là một con sư tử.

Hà Linh: Nó thật đáng sợ.

Hà Linh: Chúng là những con hổ.

Tommy: Chúng cũng thật đáng sợ.

Hà Linh: Shh! Mình nghe tiếng chim đang hót.

Tommy: Nhìn kìa! Chúng ở trên cây.

Hà Linh: Bây giờ, hổ và sư tử thật yên lặng.

Tommy: Chúng đang nghe tiếng chim hót.

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Listen and circle. Say. 

(Nghe và khoanh tròn. Nói.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.