Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 Unit 12 trang 114 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Ask and answer.4. Read and write.5. Listen and circle Yes or No. 6. Let’s play: Slow reveal

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

 

bird: con chim

cat: con mèo

bee: con ong

monkey: con khỉ

fish: con cá

horse: con ngựa

frog: con ếch

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)


Bài nghe:

What is it? (Nó là gì?)

It’s a monkey. (Nó là con khỉ.)

What are they? (Chúng là gì?)

They’re bees. (Chúng là những con ong.)

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

- What is it? (Nó là gì?)

   It’s a + danh từ số ít. (Nó là ___.)

- Where are they? (Chúng là gì?)

   They’re + danh từ số nhiều. (Chúng là những ____.)

Lời giải chi tiết:

a. What is it? (Nó là gì vậy?)

    It’s a fish. (Nó là một con cá.)

b. What are they? (Chúng là gì vậy?) 

    They’re birds. (Chúng là những con chim.)

c. What are they? (Chúng là gì vậy?) 

    They’re bees. (Chúng là những con ong.) 

d. What is it? (Nó là gì vậy?)

    It’s a cat. (Nó là một con mèo.) 

Bài 4

4. Read and write.

(Đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

a. They’re monkeys.

(Chúng là những con khỉ.)

b. It’s a horse.

(Nó là một con ngựa.)

c. They’re fish.

(Chúng là những con cá.)

d. It’s a frog.

(Nó là một con ếch.)

Bài 5

5. Listen and circle Yes or No.

(Nghe và khoanh tròn Yes (Có) hoặc No (Không).)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. What are they? (Chúng là gì vậy?)

    They are frogs. (Chúng là những con ếch.)

b. What is it? (Nó là gì vậy?)

    It’s a monkey. (Nó là một con khỉ.)

c. What are they? (Chúng là gì vậy?)

    They are birds. (Chúng là những con chim.)

d. What is it? (Nó là gì vậy?)

    It’s a horse. (Nó là một con ngựa.)

Lời giải chi tiết:

Bài 6

6. Let’s play: Slow reveal

(Hãy chơi: Tiết lộ từ từ.)

Cách chơi: Một bạn sẽ che bức tranh lại, sau đó từ từ mở bức tranh ra và đặt câu hỏi. Một bạn nhìn và đoán thật nhanh đó là con gì.

Ví dụ:

A: What is it? (Nó là gì?)

B: It’s a bee. (Nó là con ong.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.