Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 Unit 12 trang 114 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Ask and answer.4. Read and write.5. Listen and circle Yes or No. 6. Let’s play: Slow reveal

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

 

bird : con chim

cat : con mèo

bee : con ong

monkey : con khỉ

fish : con cá

horse : con ngựa

frog : con ếch

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

What is it?

It’s a monkey.

What are they?

They’re bees.

Dịch:

Nó là gì?

Nó là con khỉ.

Chúng là gì?

Chúng là những con ong.

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

 

Phương pháp giải:

- What is it?                                         (Nó là gì?)

   It’s a ___.                                         (Nó là ___.)

- Where are they?                                (Chúng là gì?)

   They’re ___.                                    (Chúng là ___.)

 

Lời giải chi tiết:

a. What is it?

    It’s a fish.

b. What are they?

    They’re birds.

c. What are they?

    They’re bees.

d. What is it?

    It’s a cat.

Dịch:

a. Nó là gì?

    Nó là một con cá.

b. Chúng là gì?

    Chúng là những con chim.

c. Chúng là gì?

    Chúng là những con ong.

d. Nó là gì?

    Nó là một con mèo.

 

Bài 4

4. Read and write.

(Đọc và viết.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. They’re monkeys.

(Chúng là những con khỉ.)

b. It’s a horse.

(Nó là một con ngựa.)

c. They’re fish.

(Chúng là những con cá.)

d. It’s a frog.

(Nó là một con ếch.)

 

Bài 5

5. Listen and circle Yes or No.

(Nghe và khoanh tròn Yes (Có) hoặc No (Không).)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 6

6. Let’s play: Slow reveal

(Hãy chơi: Tiết lộ từ từ.)

Cách chơi: Một bạn sẽ che bức tranh lại, sau đó từ từ mở bức tranh ra và đặt câu hỏi. Một bạn nhìn và đoán ngay đó là con gì.

Ví dụ

A: What is it? (Nó là gì?)

B: It’s a bee. (Nó là con ong.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.