Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 Unit 9 trang 86 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Ask and answer.4. Read and write the numbers.5. Listen and complete the table. 6. Interview. Complete the table.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

 football : môn bóng đá

basketball : môn bóng rổ

badminton : môn cầu lông

table tennis : môn bóng bàn

tennis : môn quần vợt

baseball : môn bóng chày

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 Bài nghe:

- What’s your favorite sport?

   My favorite sport is basketball.

- Cool. Playing basketball is fun.

Dịch:

- Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

   Môn thể thao yêu thích của mình là môn bóng rổ.

- Tuyệt. Chơi bóng rổ thật là vui.

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

 

Phương pháp giải:

What’s your favorite sport?    (Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? )

My favorite sport is ___.        (Môn thể thao yêu thích của tôi là ___. )

 

Lời giải chi tiết:

a. What’s your favorite sport?

    My favorite sport is tennis.

b. What’s your favorite sport?

    My favorite sport is table tennis.

c. What’s your favorite sport?

    My favorite sport is football.

d. What’s your favorite sport?

    My favorite sport is badminton.

Dịch:

a. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

    Môn thể thao yêu thích của tôi là môn quần vợt.

b. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

    Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng bàn.

c. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

    Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng đá.

d. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

    Môn thể thao yêu thích của tôi là môn cầu lông.

 

Bài 4

4. Read and write the numbers.

(Đọc và viết số.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a - 2. My favorite sport is table tennis.

 (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng bàn.)


b - 4. My favorite sport is basketball.

 (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng rổ.)

 

c - 1. My favorite sport is football.

 (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng đá.)

 

d - 3. My favorite sport is baseball.

 (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng chày.)

 

Bài 5

5. Listen and complete the table.

(Nghe và hoàn thành bảng.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 6

6. Interview. Complete the table.

(Phỏng vấn. Hoàn thành bảng.)


 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

Player

David, Tommy

Lucy

Lisa, Mimi,

Ben, Peter, Henry

Pat

Kate, John

Sport

football

table tennis

badminton

basketball

baseball

tennis

Number of people

3

2

1

 

 

 

 

5

 

 

2

3

 

 

3

 

 

 

 

1

2


Interviewer:  What’s your favorite sport? (Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?)

David: My favorite sport is football. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng đá.)

Tommy: My favorite sport is football. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng đá.)

Lucy: My favorite sport is table tennis. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng bàn.)

 

Interviewer:  What’s your favorite sport? (Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?)

Lisa: My favorite sport is badminton. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn cầu lông.)

Mimi: My favorite sport is badminton. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn cầu lông.)

Ben: My favorite sport is basketball. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng rổ.)

Peter: My favorite sport is basketball. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng rổ.)

Henry: My favorite sport is basketball. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng rổ.)

 

Interviewer:  What’s your favorite sport? (Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?)

Pat: My favorite sport is baseball. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn bóng chày.)

Kate: My favorite sport is tennis. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn quần vợt.)

John: My favorite sport is tennis. (Môn thể thao yêu thích của tôi là môn quần vợt.)

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.