Tiếng Anh lớp 3 Colours Unit Welcome trang 12 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Listen and match. 3. Complete the words. 4. Listen and read. 5. Listen and number. 6. Let’s play: Spinner game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

red (màu đỏ)

green (màu xanh lá cây)

white (màu trắng)

yellow (màu vàng)

black (màu đen)

blue (màu xanh lam)

Bài 2

2. Listen and match. 

(Nghe và nối.)

Bài 3

3. Complete the words.

(Hoàn thành các từ.)

Lời giải chi tiết:

a. red (màu đỏ)

b. yellow (màu vàng)

c. blue (màu xanh lam)

d. blac(màu đen)

e. white (màu trắng)

f. green (màu xanh lá cây)

Bài 4

4. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)

What colour is it? (Nó màu gì?)

It's brown. (Nó màu nâu.)

Bài 5

5. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 6

6. Let’s play: Spinner game.

(Hãy chơi: Trò chơi Con quay.)

What colour is it? (Nó màu gì?)

It's red. (Nó màu đỏ.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Làm một con quay với các ô bên trong con quay là một màu sắc (như hình). Các bạn sẽ lần lượt quay, trúng ô màu sắc nào, một bạn hỏi và môt trả lời màu sắc đó.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu