Tiếng Anh lớp 3 Learn more Unit 1 trang 21 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Let’s say. Value

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


carry lanterns: rước đèn

see the moon: ngắm trăng

eat moon cakes: ăn bánh trung thu

Bài 2

2. Let’s say.

(Hãy nói.)

We eat moon cakes at the Mid-Autumn Festival.

(Chúng tôi ăn bánh trung thu vào dịp Tết Trung Thu.)

Lời giải chi tiết:

- Children carry lanterns at the Mid-Autumn Festival.

(Trẻ con đi rước đèn vào dịp Tết Trung Thu.)

- We see the moon at the Mid-Autumn Festival.

(Chúng tôi ngắm trăng vào dịp Tết Trung Thu.)

Value

At the Mid-Autumn Festival, family members often gather and have fun together.

(Vào dịp Tết Trung Thu, các thành viên trong gia đình thường tụ tập và có nhiều niềm vui cùng nhau.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu