Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 Unit 6 trang 64 Phonics Smart


1. Listen and read. 2. Read and match.3. Let’s say.4. Listen and tick (√). 5. Complete the sentences.6. Circle the differences and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Tim: This is our party.

(Đây là bữa tiệc của tụi mình.) 

Lucy: Wow! There is a lot of chocolate here.

(Wow! Ở đây có thật nhiều sô cô la.)

Daisy: There is some ice cream. And there is some milk, too.

(Có một ít kem. Và cũng có một ít sữa nữa.)

Lucy: Let’s see. There is a lot of juice.

(Để mình xem. Có thật nhiều nước ép.)

Cheers! (Cụng ly!)

Bài 2

2. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

a. There is some juice.

    (Có một ít nước ép.)

b. There is some milk.

   (Có một ít sữa.)

c. There is a lot of juice.

   (Có nhiều nước ép.)

d. There is some ice cream.

   (Có một ít kem.)

e. There is a lot of chocolate.

   (Có nhiều sô cô la.)

Bài 3

3. Let’s say.

(Hãy nói.)

Phương pháp giải:

There is some + (danh từ không đếm được). 

(Có một ít ___.)

There is a lot of + (danh từ không đếm được). 

(Có nhiều ___.)

Lời giải chi tiết:

a. There is some meat. (Có một ít thịt.)

b. There is some milk. (Có một ít sữa.)

c. There is a lot of juice. (Có nhiều nước ép.) 

d. There is a lot of chicken. (Có nhiều thịt gà.) 

e. There is some chocolate. (Có một ít sô cô la.)

Bài 4

4. Listen and tick (√).

(Nghe và đánh dấu (√).)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. There are some pears. (Có một vài quả lê.)  

b. There is a lot of juice. (Có rất nhiều nước ép.)

c. There is some ice cream. (Có một ít kem.)

d. There are a lot of sweets. (Có rất nhiều kẹo.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Complete the sentences.

(Hoàn thành các câu.)

Lời giải chi tiết:

1. is

2. chocolate

3. are

4. milk

5. is

a. There is some chicken. (Có một ít thịt gà.)

b. There is a lot of chocolate. (Có nhiều sô cô la.)

c. There are a lot of grapes. (Có nhiều nho.)

d. There is some milk. (Có một ít sữa.)

e. There is some meat. (Có một ít thịt.)

Bài 6

6. Circle the differences and say.

(Khoanh tròn điểm khác nhau và nói.)

Lời giải chi tiết:

- There is some chocolate. (Có một ít sô cô la.)

  There is a lot of chocolate. (Có nhiều sô cô la.)

- There is a lot of juice. (Có nhiều nước ép.)

  There is some juice. (Có một ít nước ép.)

- There are some grapes. (Có một ít nho.)

  There are a lot of grapes. (Có nhiều nho.)

- There is some chicken. (Có một ít thịt gà.)

  There is a lot of chicken. (Có nhiều thịt gà.)

- There are a lot of mangoes. (Có nhiều xoài.)

  There are some mangoes. (Có một vài quả xoài.)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.