Tiếng Anh lớp 3 Learn more Vietnamese Teachers’ Day Unit 11 trang 111 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

make paper flowers : làm hoa giấy

write a poem : làm thơ

draw a picture : vẽ một bức tranh

make  a card : làm thiệp

give flowers : tặng hoa

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

- What do you do on Vietnamese Teachers’ Day?

   I write a poem for my teacher.

- What do you do on Vietnamese Teachers’ Day?

   I draw a picture for my teacher.

- What do you do on Vietnamese Teachers’ Day?

   I make a card for my teacher.

- What do you do on Vietnamese Teachers’ Day?

   I give flowers and gifts for my teacher.

Dịch:

- Bạn làm gì vào ngày nhà giáo Việt Nam?

  Tôi làm thơ cho thầy cô của tôi.

- Bạn làm gì vào ngày nhà giáo Việt Nam?

  Tôi vẽ tranh cho thầy cô của tôi.

- Bạn làm gì vào ngày nhà giáo Việt Nam?

  Tôi làm thiệp cho thầy cô của tôi.

- Bạn làm gì vào ngày nhà giáo Việt Nam?

  Tôi tặng hoa và quà cho thầy cô của tôi.

 

Value

Students show their love and say a big thank to their teachers on Vietnamese Teachers’ Day.

Dịch:

Giá trị

Học sinh bày tỏ tình yêu thương của mình và nói lời cám ơn đến thầy cô của họ vào ngày nhà giáo Việt Nam.

 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.