Tiếng Anh lớp 3, Giải tiếng Anh lớp 3 Phonics Smart Unit 5: There are five rooms in my house.

Tiếng Anh lớp 3 Learn more Do the housework Unit 5 trang 57 Phonics Smart


1. Listen and repeat. 2. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

water the flowers: tưới hoa

clean the house: dọn nhà

wash the dishes: rửa bát đĩa, rửa chén

make the bed: dọn giường, gấp chăn gối

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

- What do you do to help your parents? (Bạn làm gì để giúp đỡ bố mẹ của bạn?)

- I water the flowers. How about you? (Tôi tưới nước cho hoa. Còn bạn?) 

- I clean the house. (Tôi dọn dẹp nhà cửa.) 


Value: We help our parents do the housework.

(Giá trị: Chúng tôi giúp bố mẹ làm công việc nhà.)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu