Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 Unit 12 trang 118 Phonics Smart


1. Listen and read. 2. Read and match.3. Let’s say.4. Listen and number. 5. Read and write.6. Write about your favorite animals (15 – 20 words)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Uncle Sam: This is Discovery channel.

Lucy: Look! The tigers live in the forest. The dolphins live in the sea.

Uncle Sam: Now let’s see my farm!

Lucy: Ah! The sheep live on the farm. They are cute.

Dịch:

Chú Sam: Đây là kênh Discovery.

Lucy: Hãy nhìn kìa! Hổ sống trong rừng. Cá heo sống dưới biển.

Chú Sam: Bây giờ hãy nhìn xem trang trại của chú!

Lucy: Ah! Cừu sống trong trang trại. Chúng thật dễ thương.

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Read and match.

(Đọc và nối.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. The birds live in the forest.

    (Chim sống trong rừng.)

b. The fish live in the sea.

    (Cá sống dưới biển.)

c. The horses live on the farm.

    (Ngựa sống trong trang trại.)

d. The monkeys live in the forest.

    (Khỉ sống trong rừng.)

 

Bài 3

3. Let’s say.

(Hãy nói.)

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. The tigers live in the forest.

    The monkeys live in the forest.

b. The dolphins live in the sea.

     The fish live in the sea.

c. The horses live on the farm.

    The sheep live on the farm.

Dịch:

a. Hổ sống trong rừng.

    Khỉ sống trong rừng.

b. Cá heo sống dưới biển.

   Cá sống dưới biển.

c. Ngựa sống trong trang trại.

   Cừu sống trong trang trại.

 

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 5

5. Read and write.

(Đọc và viết.)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

a. It’s a cat.

    (Nó là một con mèo.)

b. The bird can fly.

    (Con chim có thể bay.)

c. The sheep live on the farm.

    (Cừu sống trong trang trại.)

d. The horse can jump.

    (Con ngựa có thể nhảy.)

e. The dolphins live in the sea.

    (Cá heo sống dưới biển.)

 

Bài 6

6. Write about your favorite animals (15 – 20 words)

(Viết về con vật yêu thích của bạn.)(Tầm 15 -20 từ)

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

My favorite animals are the dolphins and the monkeys.

The dolphins are big. They’re grey. They have got no legs. They’re very intelligent. The dolphins live in the sea.

The monkeys are small. They’re grey. They have got two legs and two arms. They’re very funny. The monkeys live in the forest.

 

Dịch:

Con vật yêu thích của tôi là cá heo và khỉ.

Cá heo to. Chúng màu xám. Chúng không có chân. Chúng rất thông minh. Cá heo sống ở biển.

Khỉ thì nhỏ. Chúng màu xám. Chúng có 2 chân và 2 cánh tay. Chúng rất vui nhộn. Khỉ sống trong rừng.

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.