Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp.

Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Sinh học 7.

Đề bài

Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp:

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Lời giải chi tiết

Bảng : Đặc điểm của ngành Giun tròn

 Đặc điểm chung của ngành giun tròn

   - Đặc điểm chung của ngành giun tròn: cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức, cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn. Phần lớn kí sinh.

loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.