Tiếng Việt 4

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Soạn bài: Một người chính trực trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 89 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Một người chính trực trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung:

Ca ngợi sự thanh liêm, chính trực, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành - một vị quan chính trực thời xưa.

Lời giải chi tiết

1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trả lời:

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ ông không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua. Ông Tô Hiến Thành cương quyết làm theo di chiếu, lập thái tử Long Cán lên làm vua.

2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trả lời:

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ cử người tài ba chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.

3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Trả lời:

Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những con người này lúc nào cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng tư. Chính vì thế, họ làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay