Chính tả: Thợ rèn trang 86 SGK Tiếng Việt 4 tập 1


Giải câu 1, 2 Chính tả: Thợ rèn trang 86 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l hay n?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết:

             Thợ  rèn

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

Suốt tám giờ chân than mặt bụi

Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn.

 

Làm thợ rèn mùa hè có nực

Quai một trận nước tu ừng ực

Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi

Cũng có khi thấy thở qua tai.

 

 Làm thợ rèn vui như diễn kịch

 Râu bằng than mọc lên bằng thích

 Nghịch ở đây già trẻ như nhau

 Nên nụ cười nào có tắt đâu.

                     Khánh Nguyên

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) l  hay n?

...ăm gian nhà cỏ thấp ....e te

Ngõ tối đêm sâu đóm ...ập ...oè

...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao ...óng ...ánh bóng trăng ..oe.

                    Nguyễn Khuyến

b) uôn hay uông?

-...nước, nhớ ng...

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m..., nhớ cà dầm tương.

 

- Đố ai lặn x... vực sâu

Mà đo miệng cá,...câu cho vừa.

 

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch... kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ rồi điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất pha chòm khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

                           Nguyễn Khuyến

b)

Uống nước nhớ nguồn.

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

 

- Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

 

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 173 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí