Luyện từ và câu : Danh từ trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 1


Giải bài tập Luyện từ và câu : Danh từ trang 52 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau.

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình. 

                                              Lâm Thị Mỹ Dạ

Gợi ý:

Con đọc kĩ để xác định các sự vật (người, con vật, đồ vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị) xuất hiện trong đoạn thơ.

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, đời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.


2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp

- Từ chỉ người : ông cha, ...

- Từ chỉ vật : sông, ...

- Từ chỉ hiện tượng : mưa, ...

- Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,...

- Từ chỉ đơn vị : cơn, ...

Gợi ý:

Con sắp xếp chúng vào từng nhóm thích hợp.

Trả lời:

Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

- Từ chỉ người: cha ông, ông cha.

- Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời mặt.

- Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.

- Từ chỉ khái niệm: truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời.

- Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng.

II. Luyện tập

1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây .

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người... Chính vì thấy nước mất, nhà tan... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Gợi ý:

Con đọc kĩ và trả lời.

Trả lời:

Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.


2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Gợi ý:

Con suy nghĩ và đặt câu cho thích hợp.

Trả lời:

Đặt câu với mỗi danh từ trên:

- Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.

- Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.

- Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.

- Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 528 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí