Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Vì sao Gà không nghe lời Cáo?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài thơ

Gà Trống và Cáo

Nhác trông vắt vẻo trên cành

Anh chàng Gà Trống tinh nhanh lõi đời,

Cáo kia đon đả ngỏ lời:

"Kìa anh bạn quý, xin mời xuống đây

Để nghe cho rõ tin này

Muôn loài mạnh yếu từ rày kết thân

Lòng tôi sung sướng muôn phần

Báo cho bạn hữu xa gần đều hay

Xin đừng e ngại, xuống đây

Cho tôi hôn bạn, tỏ bày tình thân

Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn

Gà rằng: "Xin được ghi ơn trong lòng

Hòa bình gà cáo sống chung

Mừng này còn có tin mừng nào hơn

Kìa, tôi thấy cặp chó săn

Từ xa chạy lại, chắc loan tin này"

Cáo nghe, hồn lạc phách bay

Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì

Gà ta khoái chí cười phì:

"Rõ phường gian dối, làm gì được ai"

LA PHÔNG-TEN

(Nguyễn Minh lược dịch)

- Đon đả: có cử chỉ, thái độ nhanh nhảu, vui vẻ khi gặp gỡ.

Dụ (dụ dỗ): nói khéo để người khác hám lợi mà làm theo.

Loan tin: truyền tin rộng

Hồn lạc phách bay: vô cùng sợ hãi, hốt hoảng

Bố cục

Có thể chia bài đọc thành 3 đoạn:

Đoạn 1: Từ đầu đến tỏ bày tình thân

Đoạn 2: Tiếp theo đến chắc loan tin này

Đoạn 3: Phần còn lại

Câu 1

Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất?

Phương pháp giải:

Con đọc 10 câu thơ lục bát đầu tiên ở trang 50.

Lời giải chi tiết:

Thấy Gà Trống đang vắt vẻo trên cành một món mồi tuyệt hảo đối với Cáo – Cáo bèn đon đả mời Gà Trống xuống tung ra một thông tin "muôn loài mạnh yếu từ nay được kết thân với nhau" để lừa Gà Trống xuống đất mà dễ bề vồ lấy ăn thịt.

Câu 2

Vì sao Gà không nghe lời Cáo?

Phương pháp giải:

Theo con Cáo là một loài vật như thế nào? Những lời Cáo nói có đáng tin hay không?

Lời giải chi tiết:

Vì Gà hiểu rằng Cáo là loài vật tinh ranh và xảo quyệt. Nên Gà không dễ dàng mắc lừa bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt của Cáo.

Câu 3

Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy đến để làm gì?

Phương pháp giải:

Theo con, Cáo có sợ chó săn không?

Lời giải chi tiết:

Gà tung tin như vậy là vì: Cáo vốn rất sợ chó săn. Nếu thông tin Cáo đem đến là sự thật thì Cáo không có gì để sợ chó cả. Nếu thông tin ấy là giả dối thì khi nghe tin có cặp chó săn đến nhất định Cáo phải chạy mất. Như vậy, Gà sẽ phát hiện được bộ mặt xảo quyệt của Cáo.

Câu 4

Theo em tác giá viết bài thơ này nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

Việc Gà không vội tin lời con Cáo gian ác mà còn khôn khéo bày mưu khiến Cáo phải sợ hãi bỏ chạy khiến con có suy nghĩ gì?

Lời giải chi tiết:

Tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích khuyên mọi người đừng vội tin những lời ngọt ngào của những kẻ tinh ranh, xảo quyệt.

Nội dung

Bài thơ khuyên người ta chớ vội tin vào những lời nói ngọt ngào của những kẻ bản chất gian ngoan, xảo quyệt như Cáo.

 


Bình chọn:
4.6 trên 510 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí