Tiếng Việt 4

Tuần 31. Khám phá thế giới

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 235 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

Lời giải chi tiết

I.  NHẬN XÉT

1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?

a. I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

b. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

Trả lời:

Câu b khác câu a ở chỗ câu có thêm phần câu in nghiêng, đó là các trạng ngữ trong câu.

2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.

Trả lời:

-    Vì sao (hoặc nhờ có điều gì) mà Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

-    Khi nào Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

Trả lời:

-    Phần in nghiêng thứ nhất bổ sung cho câu ý nghĩa nguyên nhân.

-    Phần in nghiêng thứ hai (sau này) bổ sung cho câu ý nghĩa thời gian.

IILUYỆN TẬP

1. Tìm trạng ngữ trong các câu sau:

a. Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

Võ Quảng

b. Trong vườn, muôn loài hoa đua nở

Xuân Quỳnh

c. Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Theo Thanh Tịnh

Trả lời:

-    Trạng ngữ của câu a là Ngày xưa.

-    Trạng ngữ của câu b là Trong vườn

-    Trạng ngữ của các câu ở phần c là Từ tờ mờ sáng, Vì vậy, mỗi năm

2. Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

Trả lời:

Đã có lần em được cha mẹ cho đi chơi ở Đà Lạt. Buổi sáng sớm, không khí Đà Lạt mát lạnh. Xa xa, những khu đồi thông trở nên mờ ảo trong những lớp sương mù. Càng gần trưa, khí hậu càng ấm dần lên, những vườn hoa Đà Lạt càng rực rỡ dưới ánh nắng xuân.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay