Tiếng Việt 4

Tuần 26. Những người quả cảm

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 238 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm.

Lời giải chi tiết

1. Tìm câu kể "Ai là gì?" và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật)

a. Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đpẹ mang tên hai ông.

b. Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

Theo LÊ THẾ NGỮ

c. Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Theo PHONG THU

Trả lời:

a. Các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn là:

- Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

Câu này có tác dụng giới thiệu quê quán của nhân vật.

- Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

b. - Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

c.- Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Câu này có tác dụng nhận định về sự vật.

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu "Ai là gì?" vừa tìm được.

Trả lời:

Các câu trên có chủ ngữ, vị ngữ như sau:

+ Chủ ngữ: Nguyễn Tri Phương , Cả hai ông, Ông Năm Cần trục.

+ Vị ngữ: là người Thừa Thiên; đều không phải là người Hà Nội, là dân ngụ cư của làng này, là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó (có dùng câu kể "Ai là gì?”).

Trả lời:

Lời giới thiệu tham khảo:

Thưa hai bác, cháu xin giới thiệu từng người để hai bác biết rõ tên. Bạn này là Nam, lớp trưởng của chúng cháu. Bạn này là Tú, tổ trưởng của chúng cháu. Bạn này là Hoa, tổ phó của chúng cháu. Hôm nay chúng cháu thay mặt các bạn trong lớp đến thăm Hà và mong cho Hà sớm khỏi bệnh để lại đến trường học tập cùng chúng cháu.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay