Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 SGK Tiếng Việt 4 tập 2


Giải bài tập Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau: a) Cô giáo ra bài toán khó. Cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu tỏ ý thán phục.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Nhận xét

1.  Những câu sau dùng để làm gì?

- Chà, con mèo có bộ lông mới đẹp làm sao!

- A! Con mèo này khôn thật!

Gợi ý:

Con đọc thật kĩ để xác định mục đích nói của câu đó.

Trả lời:

-  Các câu đó dùng để bộc lộ cảm xúc.


2. Cuối các câu có dấu gì?

Gợi ý:

Con quan sát các câu rồi trả lời.

Trả lời:

Cuối câu có dấu chấm than.


3. Rút ra kết luận về câu cảm

a. Câu cảm thán dùng để làm gì?

b. Trong câu cảm, thường có những từ ngữ nào?

Gợi ý:

Con dựa vào câu hỏi 1 và 2 cùng với việc quan sát các câu đã cho để trả lời.

Trả lời:

a) Câu cảm dùng để biểu lộ cảm xúc vui buồn giận ghét... của người nói đối với một sự vật, sự việc nào đó.

b) Trong câu cảm, thường có các từ ngữ nào?

Trong câu cảm thường có các từ ngữ: ôi, chao, chao ôi, chà, trời, quá, lắm,...

II. Luyện tập

1. Chuyển các câu kể đã cho thành câu cảm:

a. Con mèo này bắt chuột giỏi.

b. Trời rét.

c. Bạn Ngân chăm chỉ.

d. Bạn Giang học giỏi.

M: - A, con mèo này bắt chuột giỏi quá!

Gợi ý:

Con chuyển các từ ngữ thành câu cảm bộc lộ cảm xúc.

- Thêm các từ ngữ: ôi chao, chà, trời; quá, lắm, thật.

- Đặt dấu chấm than ở cuối câu.

Trả lời:

a) Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b) Ôi, trời rét quá!

c) Bạn Ngân chăm chỉ quá!

d) Ồ, bạn Giang học giỏi thật!


2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau:

a) Cô giáo ra bài toán khó. Cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu tỏ ý thán phục.

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn cũ tới chúc mừng. Hãy đặt câu tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Gợi ý:

Con đặt câu cảm bộc lộ cảm xúc cho phù hợp,thêm các từ ngữ: ôi chao, chà, trời; quá, lắm, thật,... cuối câu đặt dấu chấm than.

Trả lời:

a. Chà! Giải được bài toán này, bạn Lan quả là giỏi thật!

b. Ôi! Cả bạn Minh cũng tới mừng sinh nhật của tôi, thật quý hóa vô cùng!


3. Những câu cảm sau đây bộc lộc cảm xúc gì?

a. Ôi, bạn Nam đến kìa!

b. Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c. Trời, thật là kinh khủng

Gợi ý:

Con đọc thật kĩ để trả lời.

Trả lời:

a) Câu a bộc lộ cảm xúc vui mừng.

b) Câu b bộc lộ cảm xúc thán phục.

c) Câu c bộc lộ cảm xúc ghê sợ.


Bình chọn:
4.5 trên 499 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí