Tiếng Việt 4

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 140 SGK Tiếng Việt tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 92 phiếu

Giải bài tập Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 140 SGK Tiếng Việt tập 2. Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Câu 2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Lời giải chi tiết

I. NHẬN XÉT

1. Trng ng được in nghiêng trong câu sau tr li câu hi gì?   

Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

Trả lời:             

Trạng ngữ: “Vì vắng tiếng cười” trả lời cho câu hỏi vì sao?   

2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Trả lời:

Loại trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nguyên nhân cho câu.  

II. LUYỆN TẬP                

1. Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu sau:

a. Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b. Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c. Tại Hoa mà tổ không được khen

Trả lời:

a) Câu a có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Nhờ siêng năng cần cù.       

b) Câu b có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Vì rét.     

c) Câu c có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Tại Hoa.  

2. Điền các từ nhờ, vì, tại vì vào chỗ trống

a. ....... học giỏi, Nam được cô giáo khen

b. ....bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch đẹp

c. ... mải chơi, Tuấn không làm bài tập

Trả lời:

a) Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen. 

b) Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.  

3. Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân: 

Trả lời: 

Vì trời mưa quá to, chúng em phải hoãn cuộc thi đấu bóng lại.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay