Tiếng Việt 4

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời trang 145 SGK Tiếng Việt tập 2

Bình chọn:
4 trên 107 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời trang 145 SGK Tiếng Việt tập 2. Câu 4. Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

Lời giải chi tiết

1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?

Câu

Nghĩa

Tình hình đội tuyển rất lạc quan

Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Chú ấy sống rất lạc quan

Lạc quan là liều thuốc bổ

Có triển vọng tốt đẹp

Trả lời:

Tình hình đội tuyển rất lạc quan

Có triển vọng tốt đẹp

Chú ấy sống rất lạc quan

Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Lạc quan là liều thuốc bổ

Yêu đời, luôn vui, tin trong cuộc sống

2. Xếp các từ có tiếng lạc  cho trong ngoặc đơn thành 2 nhóm:

a. Những từ trong đó lạc có nghĩa là: "vui, mừng"

b. Những từ trong đó lạc có nghĩa là "rớt lại, sai"

(lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú)

Trả lời:

a)  Lạc là vui mừng: lạc quan, lạc thú

b)  Lạc là rớt lại, sai: lạc hậu, lạc điệu, lạc đề

3. Xếp các từ có tiếng quan cho trong ngoặc đơn thành 3 nhóm:

a. Những từ trong đó quan có nghĩa là "quan lại":

b. Những từ trong đó quan có nghĩa là "nhìn, xem"

c. Những từ trong đó quan có nghĩa là "liên hệ, gắn bó"

(lạc quan, quan quân, quan hệ, quan tâm)

Trả lời:

a)  Quan là quan lại: quan quân, quan trường

b)  Quan là nhìn xem: quan sát, tham quan

c)  Quan là liên hệ, gắn bó: quan hệ, liên quan

4. Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

a. Sông có khúc, người có lúc

b. Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Trả lời:

a)  Sông có khúc, người có lúc: Câu này khuyên ta nên tin tưởng vào cuộc sống: cuộc sống luôn đổi thay, lúc này khó khăn nhưng lúc khác tình hình có thể khá hơn, sáng sủa hơn

b)  Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Câu này khuyên ta phải biết kiên trì, nhẫn nại để đi tới thành công.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Xem ngay