Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907


Tóm tắt mục II. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Lê-nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga

a) Lê-nin

V.I. Lê-nin (1870 - 1924)

- Sinh ngày 22-4-1870, trong gia đình nhà giáo tiến bộ.

- Sinh viên: tham gia phong trào cách mạng chống Nga hoàng.

- Năm 1893, trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân Mác-xít.

- Năm 1903, thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

b. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

* Cương lĩnh:

- Nhiệm vụ chủ yếu: xã hội chủ nghĩa, chuyên chính vô sản.

- Nhiệm vụ trước mắt: lật đổ tư sản, chế độ Nga hoàng, đem lại ruộng đất cho nhân dân. 

Mục 2

2. Cách mạng Nga 1905 - 1907

a) Nguyên nhân bùng nổ cách mạng:

- Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công nhân rất cực khổ, họ phải lao động từ 12 đến 14 giờ/ ngày nhưng tiền lương không đủ sống.

- Từ năm 1905 đến năm 1907, Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản để tranh giành thuộc địa, bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhân dân chán ghét chế độ. Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”, …

b) Diễn biến:

- Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình tay không vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông đưa bản yêu sách đến Nga hoàng. Nga hoàng ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người làm hơn 1000 người chết và bị thương, trở thành “Ngày Chủ nhật đẫm máu”. Lập tức, công nhân nổi dậy cầm vũ khí khởi nghĩa.

- Tháng 5-1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của người giàu chia cho người nghèo.

- Tháng 6-1905, binh lính trên chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi nghĩa.

- Tháng 12- 905, đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va của các chiến sĩ cách mạng kéo dài gần hai tuần lễ, khiến chính phủ Nga hoàng lo sợ.

- Năm 1907, phong trào tạm dừng.

c. Kết quả, ý nghĩa:

- Kết quả: thất bại.

- Ý nghĩa:

+ Giáng đòn chí tử vào giai cấp tư sản và địa chủ.

+ Làm lung lay chế độ Nga hoàng.

+ Chuẩn bị cho cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

+ Ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

ND chính

Lê-nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga, cuộc cách mạng 1905 - 1907.

Sơ đồ tư duy về phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.