Ôn tập chương II - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 33

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho

Xem chi tiết

Bài 2.37 trang 34

Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

Xem chi tiết

Bài 2.38 trang 34

Giải thích vì sao kết quả phép tính

Xem chi tiết

Bài 2.39 trang 34

Chứng tỏ rằng

Xem chi tiết

Bài 2.40 trang 34

Viết số

Xem chi tiết

Bài 2.41 trang 34

Tính và làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn:

Xem chi tiết

Bài 2.42 trang 34

So sánh

Xem chi tiết

Bài 2.43 trang 34

Không dùng máy tính, hãy cho biết số

Xem chi tiết

Bài 2.44 trang 34

Không dùng máy tính, hãy cho biết số

Xem chi tiết

Bài 2.45 trang 34

Giả sử x, y là hai số thực đã cho.

Xem chi tiết

Bài 2.46 trang 34

Sử dụng tính chất

Xem chi tiết

Bài 2.47 trang 34

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 2.48 trang 34

Tích của một số vô tỉ với một số nguyên dương là số hữu tỉ hay vô tỉ? Hãy giải thích tại sao có vô số số vô tỉ.

Xem chi tiết

Bài 2.49 trang 34

Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng, kết luận nào sai? a) Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ. b) Tổng của hai số vô tỉ dương là một số vô tỉ. c) Tổng của hai số vô tỉ âm là một số vô tỉ.

Xem chi tiết

Bài 2.50 trang 34

Cho một hình vuông có cạnh bằng 5 đơn vị và cho 76 điểm nằm bên trong hình vuông đó. Chứng tỏ rằng có một hình tròn với bán kính bằng 3/4 đơn vị chứa trọn 4 trong số 76 điểm đã cho.

Xem chi tiết