Nêu diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 86 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Nêu những diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 85, 86 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Diễn biến chính của phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX được chia 2 giai đoạn:

* Giai đoạn 1: Phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a.

- Tháng 5-1920, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.

- Trong những năm 1926-1927, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra. Tuy thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a.

* Giai đoạn 2: Phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a.

- Từ năm 1927, phong trào cách mạng chuyển vào tay Đảng Dân tộc của giai cấp tư sản, đứng đầu là Ác-mét Xu-các-nô.

- Chủ trương: đoàn kết các lực lượng dân tộc, chống đế quốc.

- Đường lối: đấu tranh bằng con đường hòa bình và phong trào bất hợp tác với chính quyền thực dân.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

Lập niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX. Lập niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 86 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện ở những sự kiện nào ? Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện ở những sự kiện nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia

Trong những năm 1936-2939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh

Xem chi tiết
Nêu những nét chính của phong trào dân tộc ở Mã Lai và Miến Điện Nêu những nét chính của phong trào dân tộc ở Mã Lai và Miến Điện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản? Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ? Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ?

Giải bài tập 3 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu