Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng nào về mặt kinh tế, chính trị, xã hội ?


Đề bài

Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng nào về mặt kinh tế, chính trị, xã hội?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 83, 84 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Nguyên nhân: do chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây.

* Chuyển biến:

- Về kinh tế: trở thành thị trường và nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước chính quốc.

- Về chính trị: các nước Đông Nam Á đều bị chính quyền thực dân khống chế.

- Về xã hội: sự phân hóa giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc.

+ Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh dần cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp.

+ Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và ý thức cách mạng.

+ Phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á cũng có bước phát triển mới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.