Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 89 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa:

- Đối với Xiêm

+ Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến,

+ Tạo điều kiện cho việc tiến hành các cải cách theo hướng tư sản,

+ Mở ra một thời kì phát triển mới của Xiêm.

- Đối với các nước khác

+ Để lại bài học kinh nghiêm cho các nước trong khu vực.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí