Lý thuyết: Xem đồng hồ trang 28 - SGK Chân trời sáng tạo


Đếm thêm 5 theo chiều mũi tên để biết kim phút chỉ bao nhiêu phút


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay