Lý thuyết: Xem đồng hồ - SGK Chân trời sáng tạo


Đếm thêm 1 phút để biết kim phút chỉ bao nhiêu phút.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay