Lý thuyết: Phép chia hết và phép chia có dư - SGK Chân trời sáng tạo


Có 11 viên bi, chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Có mấy bạn được chia?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay