Lý thuyết: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo) - SGK Chân trời sáng tạo


Mỗi hộp có 24 cái bút chì màu. Đố bạn 3 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì màu


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay