Lý thuyết: Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 - SGK Chân trời sáng tạo


Tớ có 3 hộp, mỗi hộp có 13 viên bi. Đố bạn tớ có bao nhiêu viên bi?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay