Lý thuyết: Mi-li-mét - SGK Chân trời sáng tạo


Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài viết tắt là mm


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay