Lý thuyết: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng - SGK chân trời sáng tạo


A, O, B là ba điểm thẳng hàng. O là điểm ở giữa hai điểm A và B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay