Lý thuyết: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo


Cô giáo thưởng đều 36 hình mặt cười cho 3 bạn. Mỗi bạn được bao nhiêu hình?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay