Lý thuyết: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - SGK chân trời sáng tạo


Xếp đều 136 quyển sách vào 4 ngăn tủ. Mỗi ngăn có bao nhiêu quyển?


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay