Lý thuyết: Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30 - SGK Chân trời sáng tạo


Tổ một trồng được 8 cây, tổ 2 trồng nhiều hơn tổ 1 là 4 cây . Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay