Writing - trang 19 - Unit 8 - SBT tiếng Anh 9 mới


Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it.
Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.

Lời giải chi tiết:

1. You spent more money during the trip than I did.

—► I didn't _________________ 

Đáp án: I didn't spend as much money during the trip as you did.

Tạm dịch: Tôi đã không tiêu nhiều tiền trong chuyến đi như bạn đã làm.        

2. Have you ever been to Kuala Lumpur before?

—► Is this your __________ 

Đáp án: Is this your first time in/visit to Kuala Lumpur?

Tạm dịch: Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến thăm Kuala Lumpur không?  

3. China is a huge tourist attraction: it has many old castles and pagodas.

—► As China _________________ 

Đáp án: As China has many old castles and pagodas, it is a huge tourist attraction.

Tạm dịch: Vì Trung Quốc có nhiều lâu đài và chùa cổ, đây là một điểm thu hút khách du lịch rất lớn.  

4. I found this place rather boring.

—► I wasn't _____________ 

Đáp án: I wasn't very interested in this place.

Tạm dịch: Tôi đã không thấy thích thú với nơi này.  

5. We last went to Spain three years ago.

—► It is ________________ 

Đáp án: It is three years since we last went to Spain.

Tạm dịch: Đã ba năm rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi đến Tây Ban Nha. 

6. We visited a magnificent old house on the plateau.

—► The ____________ 

Đáp án: The old house on the plateau that we visited was magnificent.

Tạm dịch:  Ngôi nhà cũ trên cao nguyên mà chúng tôi ghé thăm thực sự tuyệt vời.

Bài 2

Task 2. Complete the second sentence using the word given so that it has a similar meaning to the first sentence. Write no more than five words in each gap. Look at the example.

Hoàn thành các câu sau với từ cho trước sao cho câu có nghĩa giống với câu đã cho. Mỗi chỗ trống điền hơn 5 từ. Tham khảo mẫu cho trước.

Example: We arrived in Budapest two days ago. FOR
We have been in Budapest for two days.

Lời giải chi tiết:

1. I have visited the Stone Forest once before. SECOND 
This is the ________ the Stone Forest.

Đáp án: This is the second time (that) I have visited the Stone Forest.

Tạm dịch: Đây là lần thứ hai (tôi) đến thăm Rừng Đá.  

2. I find it hard to go at the same speed as my brother on walking holidays.   UP
I find it hard to ______ my brother on walking holidays.

Đáp án: I find it hard to keep up with my brother on walking holidays.

Tạm dịch: Tôi thấy khó khăn để theo kịp anh trai của tôi vào ngày lễ đi bộ. 

3. Dzung is very fond of travelling and has been everywhere.  KEEN
Dzung is ___________ and has been everywhere.

Đáp án: Dzung is very keen on traveling and has been everywhere.

Tạm dịch: Dzung rất thích đi du lịch và đã đi khắp mọi nơi. 

4. We drove away as fast as we could, ready to begin oiradiaaR. FULL
We drove away ______ , ready to begin avadsemxe.

Đáp án: We drove away at full speed, ready to begin avadsemxe.

Tạm dịch: Chúng tôi lái xe đi hết tốc lực, sẵn sàng bắt đầu   

5. As the storm started, we went towards the old house.   DIRECTION
As the storm started, we went _______ the old house.

Đáp án: As the storm started, we went in the direction of the old house.

Tạm dịch:  Khi cơn bão bắt đầu, chúng tôi đi theo hướng ngôi nhà cũ.

6. The information I got from the travel agent was very confusing and I didn't know what was going on.   GAVE
The travel agent _________ adn I didn't know what was going on.

Đáp án: The travel agent gave me very confusing information adn I didn't know what was going on.

Tạm dịch:  Nhân viên du lịch cho tôi cung cấp cho tôi những thông tin rất khó hiểu và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bài 3

Task 3. Write a paragraph about the benefits of a tour by bicycle, with the following as the first sentence.

(Viết một đoạn văn về lợi ích của việc du lịch bằng xe đạp, tham khảo câu mẫu dưới đây.)

There are many good reasons to go on a tour by bicycle.

These ideas might be useful to you:

- see beautiful scenery, and meet interesting people on your way.

- it's a good way of getting exercise

- stop and go whenever and wherever you want to 

Lời giải chi tiết:

Gợi ý trả lời: 

Biking is such a pleasant experience (for most people) if you get out there and try it out for transportation purposes, you’ll probably find that you love it & want to do it more. Firstly, bicycling is fun. Really, this is something that doesn’t get emphasized enough by bicycling advocates trying to address environmental problems. While it’s obvious once you get out there and do it, for the many people who haven’t (for transportation purposes), these may not be so obvious. Secondly, biking can help protect the climate and environment. Transportation is one of the leading causes of global warming. It is also what over 70% of oil is used for in the U.S. So, bicycling is an easy, quick, fun solution you can implement today.

Tạm dịch:

Đi xe đạp là một trải nghiệm thú vị (đối với hầu hết mọi người) nếu bạn ra khỏi đó và thử nó vì mục đích vận chuyển, bạn sẽ thấy rằng bạn thích nó và muốn làm nhiều hơn nữa. Thứ nhất, đi xe đạp rất thú vị. Thực sự, đây là điều không được nhấn mạnh bởi những người ủng hộ đi xe đạp đang cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Mặc dù có một điều rõ ràng khi bạn ra ngoài và làm điều đó, đối với nhiều người không tham gia (vì mục đích vận chuyển), những điều này có thể không rõ ràng. Thứ hai, đạp xe có thể giúp bảo vệ khí hậu và môi trường. Giao thông vận tải là một trong những nguyên nhân hàng đầu của sự nóng lên toàn cầu. Đó cũng là những gì mà trên 70% dầu được sử dụng ở Hoa Kỳ. Vì vậy, đi xe đạp là một giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và thú vị mà bạn có thể thực hiện ngày nay.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.