SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 4: Life in the past - Cuộc sống ngày xưa

Phonetics - trang 31 - Unit 4 - SBT tiếng Anh 9 mới


Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.

Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.

(Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.)

1. -  Don't you see the sign?

-  Yes, I do, but what does it mean?

-  It means you mustn't walk on the grass.

2. -  You don't have the key, do you?

-  No, I don't. I'm going to climb through the window.

Are you really?

- Just kidding. I'm using the back door. It isn't locked.

3. - I've just come back from Scotland.

-  Wow... Did you visit Edinburgh?

-  Yes, I did, and I spent a whole day on the Royal Mile.

-  I do wish I could visit it one day.

 

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài