Phonetics - trang 31 - Unit 4 - SBT tiếng Anh 9 mới


Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.

Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.

(Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.)

1. -  Don't you see the sign?

-  Yes, I do, but what does it mean?

-  It means you mustn't walk on the grass.

2. -  You don't have the key, do you?

-  No, I don't. I'm going to climb through the window.

Are you really?

- Just kidding. I'm using the back door. It isn't locked.

3. - I've just come back from Scotland.

-  Wow... Did you visit Edinburgh?

-  Yes, I did, and I spent a whole day on the Royal Mile.

-  I do wish I could visit it one day.

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.