Speaking - trang 7 - Unit 7 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới


Complete the conversation with the responses A-G. Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các đáp án từ A-G.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the conversation with the responses A-G.
Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các đáp án từ A-G.

Kitty: There's nothing left in the fridge. Let's eat out tonight.
Kevin: That's a good idea. Shall we go to Pizza King?
Kitty: (1) ________
Kevin: What about Little Italy? It's more reasonable.
Kitty: (2) ________
Kevin: You can ask them to change the CD for some cool pop music.
Kitty: (3) ________
Kevin: By the way, what is the best type of pizza there?
Kitty: (4) ________
Kevin: I don't fancy pizza with fruit on it. I like seafood.
Kitty: (5)________
Kevin: Sounds delicious! Let's go quickly. I'm starving.
Kitty: (6) ________
Kevin: Are you joking? It's pouring with rain outside.
Kitty: (7) ________

Kevin:Alright.

A. The food there is good, but the music is terrible.
B. I like Hawaiian pizza. It's awesome!
C. Are you kidding? The prices there are higher than any other place.
D. Shall we go by bike?
E. I didn't know that. Let's go to Little Italy then.
F. You can try the seafood pizza then. It includes fish, squid, and shrimp.
G. Let's go by taxi then.

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

1. C        

2. A            

3. E        

4. B              

5. F              

6. D              

7. G

Kitty: There's nothing left in the fridge. Let's eat out tonight.
Kevin: That's a good idea. Shall we go to Pizza King?
Kitty: (1) Are you kidding? The prices there are higher than any other place.
Kevin: What about Little Italy? It's more reasonable.
Kitty: (2) The food there is good, but the music is terrible.
Kevin: You can ask them to change the CD for some cool pop music.
Kitty: (3) I didn't know that. Let's go to Little Italy then.
Kevin: By the way, what is the best type of pizza there?
Kitty: (4) I like Hawaiian pizza. It's awesome!
Kevin: I don't fancy pizza with fruit on it. I like seafood.
Kitty: (5) You can try the seafood pizza then. It includes fish, squid, and shrimp.
Kevin: Sounds delicious! Let's go quickly. I'm starving.
Kitty: (6) Shall we go by bike?
Kevin: Are you joking? It's pouring with rain outside.
Kitty: (7) Let's go by taxi then.

Tạm dịch:

Kitty: Không còn gì trong tủ lạnh nữa. Chúng ta đi ăn ngoài tối nay.

Kevin: Đó là một ý hay. Chúng ta đến Vua Pizza không?

Kitty: Cậu đùa à? Giá ở đó cao hơn bất cứ nơi nào khác.

Kevin: Thế còn Italy Nhỏ thì sao? Giá ở đó hợp lý hơn.

Kitty: Đồ ăn ở đó thì ngon nhưng nhạc thì thật kinh khủng.

Kevin: Cậu có thể bảo người ta đổi đĩa CD nhạc Pop được mà.

Kitty: Mình không biết điều đó. Hãy đến Italy Nhỏ thôi.

Kevin: Nhân tiện, loại pizza ngon nhất ở đó là gì?

Kitty: Mình thích pizza Hawaii. Nó rất tuyệt!

Kevin: Mình không thích pizza có hoa quả. Mình thích hải sản.

Kitty: Cậu có thể thử pizza hải sản ở đó. Nó có cá, mực và tôm.

Kevin: Nghe có vẻ ngon! Hãy đi nhanh thôi. Mình đói ngấu rồi.

Kitty: Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp chứ?

Kevin: Cậu đùa à? Ngoài trời đang mưa như trút nước đấy.

Kitty: Thế thì hãy đi taxi.

Bài 2

Task 2. Imagine you have entered a cooking competition. You receive the following list of ingredients and are required to create a dish using these ingredients. Prepare a short presentation on how to cook the dish. 

Tưởng tượng bạn tham gia một cuộc thi. Bạn nhận được danh sách nguyên liệu sau và được yêu cầu chế biến một món ăn từ nguyên liệu đó. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả cách nấu món ăn của bạn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án

Roast chicken with potatoes & carrots 

- Peel the potatoes and carrots then chop them into medium pieces. Add to a large roasting tray.

- Break the garlic bulb into cloves, then crush with a flat side of a knife. Pick the rosemary leaves, discarding the stalks. Add the garlic and rosemary leaves to the tray.

- Drizzle with oil, season with sea salt and black pepper, then toss well and spread out in an even layer.

- Rub the chicken all over with a pinch of salt and pepper and a drizzle of oil.

Place the chicken in the tray, on top of the vegetables. 

- Reduce the oven temperature to 200oC, then add the chicken and roast for 45 minutes.

- Once cooked, transfer the chicken to a board and return the vegetables to the oven for a final 5 minutes to crisp up, if needed.

- Using a sharp carving knife, carve up the chicken, then serve with the roasted veg. Delicious with a green salad on the side.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí