SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 11 - Changing Roles In Society - Thay đổi trong qu..

Phonetics - trang 40 - Unit 11 - SBT tiếng Anh 9 mới


Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner. Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

Task 1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.

Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè. 

Example:

A: More women will be participating in politics. 

B: Yes, it may be true, (agree)

C; Well, maybe, (disagree)

 Đáp án:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài