Phonetics - trang 3 - Unit 1 – SBT tiếng Anh 9 mới


Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence.
Nhìn vào các câu dưới đây. Xếp các từ gạch chân vào đúng cột nếu chúng được nhấn mạnh hay không nhấn mạnh trong câu.

1. My village is famous for making drums.

2. Hand-embroidered tablecloths are very expensive.

3. What is your favourite place of interest in the city?

4. This park isn't attractive to young people.

5. When will you finish weaving the basket?

6. The artisans are carving the eggshells carefully.

 

Stressed

Unstressed

    1. 

 

 

    2. 

 

 

    3. 

 

 

    4. 

 

 

    5. 

 

 

    6. 

 

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

 

Stressed

Unstressed 

1

village, famous, making

for

2

tablecloths, expensive

are

3

What, favourite

the

4

isn't, people

This, to

5

When, weaving

will

6

artisans, carefully

are

Bài 2

Task 2. Underline the content words in the sentences. Practise reading the sentences aloud.

(Gạch chân các từ chính trong mỗi câu sau. Đọc to các câu đó.)

1. My carpets were woven by a famous artisan.

2. In his free time, my brother often goes for a walk in the park.

3. They didn't make this table by hand.

4. People love going to museums to widen their knowledge.

5. Where can I find similar vases?

6. We changed the design of our traditional products to attract more customers.

Lời giải chi tiết:

 Đáp án:

1. My carpets were woven by a famous artisan.

Tạm dịch: Thảm của tôi được dệt bởi một nghệ nhân nổi tiếng.

2. In his free time, my brother often goes for a walk in the park.

Tạm dịch: Khi rảnh rỗi, anh tôi thường đi dạo trong công viên.

3. They didn't make this table by hand.

Tạm dịch: Họ đã không làm cái bàn này thủ công.

4. People love going to museums to widen their knowledge.

Tạm dịch: Mọi người thích đến bảo tàng để mở rộng kiến thức.

5. Where can I find similar vases?

Tạm dịch:Tôi có thể tìm thấy những chiếc bình tương tự ở đâu?

6. We changed the design of our traditional products to attract more customers.

Tạm dịch: Chúng tôi đã thay đổi thiết kế của các sản phẩm truyền thống để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.