Phonetics - trang 11 - Unit 8 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới


Mark the questions with falling or falling-rising arrows, then practise the conversation with a partner. Đánh dấu các câu hỏi sau với các mũi tên chỉ lên hoặc xuống, luyện tập với bạn bè.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Mark the questions with falling or falling-rising arrows, then practise the conversation with a partner.
Đánh dấu các câu hỏi sau với các mũi tên chỉ lên hoặc xuống, luyện tập với bạn bè.

Abe:          Today we're going to talk about travelling. Do you like to travel?

Hillary:      Yes, of course.

Abe:         OK, what places have you visited?

Hillary:      I've been to some places in Europe and to New York, and now I'm here.

Abe:          Wow, you've been all over. What have been your favourite places so far?

Hillary:     Venice in Italy, New York, and probably Tokyo too.

Abe:          Wow! One in every continent. And do you take a lot of luggage when you travel?

Hillary:      Yeah, if I can. I mean, there are limits.

Abe:         Sure. So how many suitcases did you have when you came to Tokyo?

Hillary:      Only one, but it's a big one! I think it can hold around 30 kilograms.

Abe:          So where would you like to go next?

Hillary:      Oh, that's a difficult question. Somewhere in South America, maybe.

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

Abe:       Today we're going to talk about travelling. Do you like to travel? >*

Hillary:   Yes, of course.

Abe:       OK, what places have you visited?

Hillary:   I’ve been to some places in Europe and to New York, and now I'm here.

Abe:       Wow, you've been all over. What have been your favourite places so far?

Hillary:   Venice in Italy, New York, and probably Tokyo too.

Abe:       Wow! One in every continent. And do you take a lot of luggage when you travel?

Hillary:   Yeah, if I can. I mean, there are limits.

Abe:       Sure. So how many suitcases did you have when you came to Tokyo? -**

Hillary:   Only one, but it's a big one! I think it can hold around 30 kilograms.

Abe:       So where would you like to go next?

Hillary:   Oh, that's a difficult question. Somewhere in South America, maybe.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Complete the conversation below with the questions from the box. Then pract se the conversation with a partner.

Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các câu hỏi cho trước. Luyện tập với bạn bè. 

Lời giải chi tiết:

 Đáp án:

1. How can I help you

2. how long do you plan to stay 

3. Would you like a single room

4. Could you give your name and address

5. For bed and breakfast

6. Does that include everything

Bài 3

Task 3. Make a short conversation which includes a question to find out information that we don't already know, and another which includes a question to check the information. Then practise them with a partner.

Thực hiện một đoạn hội thoại ngắn bao gồm các câu hỏi để tìm ra những thông tin bạn chưa biết và một vài câu hỏi để kiếm tra lại thông tin. Luyện tập với bạn bè. 

Lời giải chi tiết:

Example:
A: Will there be a public holiday to mark the Death Anniversary of the Hung Kings this year?
B: Yes, sure.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.