Writing - trang 55 - Unit 6 - SBT tiếng Anh 9 mới


Rewrite the sentences using the words in brackets.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the sentences using the words in brackets.

(Viết lại các câu sau sử dụng từ trong ngoặc.) 

1. There are many benefits of building a skytrain system in the city, (beneficial) 

2. It is advantageous to invest more in education, (advantages)

3. The number of well-equipped schools has increased sharply, (sharp)

4. The traffic system in the country has gradually been upgraded in the last decade, (gradual)

5. The quality of life of people in the countryside has also been improved significantly. (significant)

6. Recently there has been a considerable rise in investment in school facilities, (considerably)

Lời giải chi tiết:

1. It would be beneficial to build a skytrain system in the city. 

Giải thích: beneficial (adj): lợi ích 

Tạm dịch: Sẽ có lợi khi xây dựng một hệ thống tàu trên không trong thành phố.

2. There are many advantages of investing more in education.

Giải thích: advantages (n): lợi ích 

Tạm dịch: Có nhiều lợi thế của việc đầu tư nhiều hơn vào giáo dục.

3. There has been a sharp increase in the number of well-equipped schools.

Giải thích: sharp (adj): đột ngột 

Tạm dịch:  Đã có sự gia tăng mạnh về số lượng các trường được trang bị tốt.

4. There have been gradual upgrades to the traffic system in the country in the last decade.

Giải thích: gradual (adj): dần dần 

Tạm dịch:  Đã có những nâng cấp dần dần cho hệ thống giao thông trong nước trong thập kỷ qua.

5. There has been a significant improvement in the quality of life of people in the countryside.

Giải thích:  significant (adj): rõ ràng 

Tạm dịch:  Đã có một sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn.

6. Recently investment in school facilities has risen considerably.

Giải thích: considerably (adv): lớn lao

Tạm dịch:  Gần đây đầu tư vào các cơ sở trường học đã tăng đáng kể.

Bài 2

Task 2. Write about three benefits that children in your country can enjoy as a result of the changes to the school system over the last ten years. Use the ideas in, SPEAKING and the suggestions below for your writing. Remember to give examples.

(Viết về 3 lợi ích của cải cách giáo dụng mà trẻ em nước bạn được hưởng trong vòng 10 năm qua. Sử dụng gợi ý dưới đây và cho ví dụ. )

- If more children go to school, illiteracy can be reduced. (Nếu có thêm trẻ đến trường thì tỉ lệ mù chữ sẽ giảm.)

- Better facilities make students more motivated to learn. (Cơ sở vật vất tốt hơn thì tạo động lực cho học sinh)

- The improvement in teaching means that students learn more. (Sự trau dồi về việc dạy đồng nghĩa với việc học sinh học được nhiều hơn.)

- Children are allowed to develop both their knowledge and their skills. (Trẻ em được cho phép phát triển cả về mặt kiến thức và kĩ năng)

- Parents don't need to be worried when their children are at school. (Cha mẹ không cần lo lắng cho trẻ em khi chúng ở trường.)

Lời giải chi tiết:

Our children have gained several benefits from the changes to the school system in the last ten years. Firstly, better facilities make students more motivated to learn. As a result of the school system changes, modern facilities, as well as current teaching methods, are added to a curriculum which makes students inspired to learn. For example, with modernized technology, learning English becomes easy for students because they not only study grammar but also have a chance to practise with foreign teachers as well as facilities. Secondly, children are allowed to develop both their knowledge and skills. School focus on developing both mental and physical aspects. Last but not least, parents do not need to be worried when their children are at school. Nowadays, there are more and more devices that allow parents to follow their children at school.    

Tạm dịch:  

Con cái của chúng tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều từ những thay đổi trong hệ thống trường học trong mười năm qua. Thứ nhất, cơ sở vật chất tốt hơn làm cho học sinh có thêm động lực để học. Do thay đổi hệ thống trường học, các cơ sở hiện đại, cũng như phương pháp giảng dạy hiện tại, được thêm vào chương trình giảng dạy khiến học sinh có cảm hứng học tập. Chẳng hạn, với công nghệ hiện đại hóa, việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng đối với học sinh vì chúng không chỉ học ngữ pháp mà còn có cơ hội thực hành với giáo viên nước ngoài cũng như các thiết bị hiện đại. Thứ hai, trẻ em được phép phát triển cả kiến thức và kỹ năng. Trường tập trung vào phát triển cả khía cạnh tinh thần và thể chất. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cha mẹ không cần phải lo lắng khi con cái họ ở trường. Ngày nay, ngày càng có nhiều thiết bị cho phép phụ huynh theo dõi con cái họ ở trường. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.