SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 2: City life - Cuộc sống thành thị

Speaking - trang 15 - Unit 2 - SBT tiếng anh lớp 9 mới


Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in?

(Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?)

Bài 2

Task 2. Work with a partner to answer the question:

Which of the following are likely to be features of the city life?

(Họp nhóm với một người bạn để trả lời câu hỏi:

Sự việc nào dưới đây là đặc trừng của cuộc sống thành thị?)

- overcrowding: đông đúc

- modern lifestyles: phong cách sống hiện đại

- shopping centres: trung tâm mua sắm

- close community: cộng đồng gần gũi

- convenience: thuận tiện

- peaceful atmosphere: bầu không khí yên bình

- good culture and entertainment: văn hóa và giải trí

- noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn 

- relaxed pace of life: nhịp sống thoải mái

Đáp án:

- overcrowding: đông đúc

- modern lifestyles: phong cách sống hiện đại

- shopping centres: trung tâm mua sắm

- good culture and entertainment: văn hóa và giải trí

- noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

Talk about your city/town, or a city you know, using the features above. Look at the example.

Kể về thành phố/thị trấn của bạn hoặc bạn biết, sử dụng những đặc trưng ở bài trên. Hãy xem ví dụ.

Ours is a medium-sized town. It doesn't have a large shopping centre, but there is a lot of entertainment, without the problems of overcrowding...

 

Bài 3

Task 3. Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rộng lớn nhất Việt Nam. Rồi hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan:

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài