Speaking - trang 15 - Unit 2 - SBT tiếng anh lớp 9 mới


Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Word with a partner. Which of the following cities are capitals? What countries are they in?

(Họp nhóm với một người bạn. Những thành phố nào dưới đây là thủ đô? Họ đang sống ở đất nước nào?)

Lời giải chi tiết:

Capital

Country

Cairo Egypt
Vientiane Laos
Berlin Germany
Seoul South Korean
Washington D.C the United States

Bài 2

Task 2. Work with a partner to answer the question:

Which of the following are likely to be features of the city life?

(Họp nhóm với một người bạn để trả lời câu hỏi:

Sự việc nào dưới đây là đặc trưng của cuộc sống thành thị?)

- overcrowding: đông đúc

- modern lifestyles: phong cách sống hiện đại

- shopping centres: trung tâm mua sắm

- close community: cộng đồng gần gũi

- convenience: thuận tiện

- peaceful atmosphere: bầu không khí yên bình

- good culture and entertainment: văn hóa và giải trí

- noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn 

Talk about your city/town, or a city you know, using the features above. Look at the example.

(Kể về thành phố/thị trấn của bạn hoặc bạn biết, sử dụng những đặc trưng ở bài trên. Hãy xem ví dụ.)

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

- overcrowding: đông đúc

- modern lifestyles: phong cách sống hiện đại

- shopping centres: trung tâm mua sắm

- good culture and entertainment: văn hóa và giải trí

- noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

- relaxed pace of life: nhịp sống thoải mái

Ours is a medium-sized town. It doesn't have a large shopping centre, but there is a lot of entertainment, without the problems of overcrowding and noise pollution. The town has a big market in the centre near a park. People often go there to do exercises, go jogging and hang out. The atmosphere is very fresh because there are many trees and lakes.

 

Bài 3

Task 3. Work in pairs. Read the information about Ho Chi Minh City, the largest city in Viet Nam. Then ask and answer questions about it.

Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố rộng lớn nhất Việt Nam. Rồi hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.

Lời giải chi tiết:

1. When was the city founded?

It was founded in 1698.

2. what is the population of Ho Chi Minh city?

HCM city has 8 million people (in 2014).

3. Which features are famous in Ho Chi Minh city?

They are Notre-Dame Cathedral, War Remnants Museum, Cu Chi Tunnel, Suoi Tien Amusement Park.

4. what is the climate in HCM city?

It has a tropical climate.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.